عاقبت انقلاب کردن

انقلاب کردیم تا شاه و شاهزاده نداشته باشیم… آقا و آقازاده داریم!

انقلاب کردیم تا ((( سیاستمان دینی شود… دینمان سیاسی شد))) !

انقلاب کردیم تا اقتصادمان انسانی شود… انسانیتمان اقتصادی شد!

انقلاب کردیم تا خیابان هایمان شریف شوند… شرافتمان خیابانی شد!

انقلاب کردیم تا رنگ آزادی را ببینیم… اسارت رنگ شده را دیدیم!

انقلاب کردیم تا دردهایمان درمان شود… درد بی درمان گرفتیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
بابک

عالی بود مختصر و مفید انقلاب کردیم که جمهوری اسلامی داشته باشیم گرفتار استبداد دینی شدیم